JAK UŠETŘIT ZA TOPENÍ?

Základem je správná rozvaha, co od krbu očekáváme a jak často budeme topit. Při topení jen několikrát za rok budeme vybírat topeniště dle estetického hlediska a budeme požadovat od krbu jen jako záložní zdroj v případě výpadku el. proudu.
Při častějším topení minimálně 2x týdně vybereme topeniště s vysokou účinností a tím dosáhneme minimální spotřeby dřeva při dokonalém využití tepla.
Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Příslušenství ke kachlovým kamnům

Jako příslušenství je možná automatická regulace (regulace 200.1, 300 nebo 301 od firmy Timpex)

Regulace je schopna například u vodních kamen řídit více činností(přívod vzduchu pro hoření,zatápěcí klapka,sepnutí čerpadla a jiné). Jinak platí příslušenství jako u krbů.