JAK UŠETŘIT ZA TOPENÍ?

Základem je správná rozvaha, co od krbu očekáváme a jak často budeme topit. Při topení jen několikrát za rok budeme vybírat topeniště dle estetického hlediska a budeme požadovat od krbu jen jako záložní zdroj v případě výpadku el. proudu.
Při častějším topení minimálně 2x týdně vybereme topeniště s vysokou účinností a tím dosáhneme minimální spotřeby dřeva při dokonalém využití tepla.
Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Kachlová kamna s kamnovou vložkou

Kamnové vložky se používají nejčastěji. Výkon vložky je konstrukčně dán výrobcem a odzkoušen ve zkušebnách a hlavně v praxi. Výkon kamnových vložek může být 2-40 kW. Výhodou oproti bezroštovém topeništi nebo biotopeništi je, že prosklení je větší, má dvě skla, tím dochází k minimálním ztrátám tepla, tím pádem je větší teplo využito při spalování uvnitř kamen. U těchto kamen můžeme využít největšího rozsahu spalování dřevní hmoty. Od zabudování do pasivních domů tak i k domům s největší zastavěnou plochou.

Podívejte se na naše realizace.